Info_lisa » Specials » Hollandse bomen

Bomen in Nederland

Bomen in Nederland Welke bomen zijn er in Nederland te vinden? En hoe herken je deze bomen? In deze special worden de bekendste boomsoorten uitgelicht. Ook soorten waar iets bijzonders mee is, zullen hier besproken worden. Alleen de bomen die hier in de bossen voorkomen zullen worden besproken. Bomen die enkel in tuinen te vinden zijn, zullen hier dus niet terecht komen.

Bomen die hier van nature voorkomen

Het opstellen van een lijst met bomen die van naturen in Nederland voorkomen is erg lastig. Er zijn fossielen te vinden van sommige soorten, maar voor andere soorten is die niet mogelijk. Verder is het moeilijk te bepalen op welk moment in de geschiedenis een boom hier terecht is gekomen. Is het door natuurlijke zaadverspreiding gebeurd of heeft de mens er een rol in gespeeld? De Romeinen brachten al plantensoorten naar Nederland, maar daarvoor brachten andere volkeren al planten naar andere plaatsen. Daarom staan hier verschillende bomen die op dit moment in Nederland voorkomen, en niet alleen soorten die hier sinds de laatste ijstijd staan.

De bomen die hier op het moment te vinden zijn:

  • Beuk
  • Gewone esdoorn
  • Ratelpopulier
  • Ruwe berk
  • Schietwilg
  • Sporkehout/vuilboom
  • Tamme kastanje
  • Zomereik
  • Zwarte els
  • Hollandse iep

Deze special zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe boomsoorten.

Beuk, Fagus sylvatica

Slechts weinig mensen tonen interesse in de diversiteit van bomen om zich heen. Letten ze er wel op, dan heeft het ofwel te maken met de schaduw ofwel met het hout ofwel met de vruchten. De beuk wordt…

Gewone esdoorn, Acer pseudoplatanus

De gewone esdoorn is al eeuwen een bekende verschijning in Nederland, hoewel hij hier niet van naturen voorkomt. Hij lijkt sterk op andere esdoornsoorten, zeker in de bladeren. Ook de typische helikop…
Ratelpopulier, Populus tremula L

Ratelpopulier, Populus tremula L

De ratelpopulier, ook wel bekend als de trilpopulier, esp of, in het Latijn, Populus tremula L., maakt een karakteristiek geluid in de wind. Hij kan tot dertig meter hoog groeien, maar doet dit maar z…
Ruwe berk, Betula pendula

Ruwe berk, Betula pendula

De Betula pendula, ook wel bekend onder de namen ruwe berk en zilverberk, is een opvallende boom door zijn witte bast. Van andere berken, ook met een witte bast, is hij te onderscheiden door zijn blad…

Schietwilg, Salix alba

Hoewel de meeste mensen de schietwilg alleen kennen onder de naam ‘treurwilg’, is het toch een bekende plant. Zijn lange, kronkelende bladeren en ruwe bast zijn al van verre te herkennen. Ook is algem…
Sporkehout, Rhamnus frangula

Sporkehout, Rhamnus frangula

Een interessant plantje, genaamd sporkehout, groeit van naturen onder ander in Nederland. Het is onduidelijk of het tot de struiken of bomen behoort, dit hangt af van welke indeling men kiest. De plan…

Tamme kastanje, Castanea sativa

De tamme kastanje, Castanea sativa, kan tot dertig meter hoog groeien. Hij is te herkennen aan zijn bast, zijn bladeren en zijn vruchten. Vooral vanwege zijn vruchten is hij bekend. Deze zijn voor men…
Zomereik, Quercus robur

Zomereik, Quercus robur

De zomereik is de eik die het grootste verspreidingsgebied in Europa heeft. Hij komt ook in Nederland veel voor. Al eeuwenlang gebruiken mensen deze boom. Of het nu is om de varkens met zijn vruchten…
Zwarte els, Alnus glutinosa

Zwarte els, Alnus glutinosa

De zwarte els, of Alnus glutinosa, is een waterminnende boom. Hij is te vinden bij oevers en moerassen in vrijwel heel Europa, Noordwest-Afrika, Klein-Azië en West-Siberië. Bij de voortplanting laat h…

Hollandse iep, Ulmus × hollandica

De Hollandse iep is een kruising tussen de ruwe iep (Ulmus glabra) en de gladde iep (Ulmus minor). Deze kruising treedt in de natuur op, maar wordt ook geteeld. De Hollandse iep is bijzonder gevoelig…
Gepubliceerd door Info_lisa op 10-10-2009, laatst gewijzigd op 17-09-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties